شرایط گارانتی

  1. شرایط گارانتی ساکشن برقی 4U مدل :PESS

  2. 1. ارائه خدمات گارانتی یکساله شامل کلیه قطعات دستگاه ساکشن می باشد که در تهران طی 72 ساعت و در شهرستان ها حداکثر یک هفته رفع نقص خواهد شد.
  1. 2. وظیفه حفظ و نگهداری برچسب گارانتی اصالت کالا بر عهده مشتری می‌باشد و فقط خدمات گارانتی شامل دستگاه های دارای برچسب می باشد. 
  2. 3. در هنگام خرید، مشتری موظف به بررسی سلامت فیزیکی کالا، کامل بودن ملحقات، کنترل صحت مشخصات فنی و سریال درج شده در فاکتور محصول با سریال کالا می‌باشد.
  1. 4. مخدوش یا پاره شدن هولوگرام، پایان مدت ضمانت، صدمات فیزیکی شامل شکستگی، ترک خوردگی و پریدگی، عیوب ظاهری که در اثر ضربه، آتش یا حرارت دیدگی بیش از حد، مواد شیمیایی، مایعات، نوسانات برق و استفاده ناصحیح از محصول و دستکاری افراد غیر مجاز ایجاد شوند، موجب ابطال ضمانت می‌گردد.
  2. 5. شرکت بر اساس تشخیص کارشناس خود، قطعات کالای تحت پوشش ضمانت را تعویض خواهد کرد، درستی عملکرد قطعات تعویض شده در مدت ضمانت، تا پایان مدت ضمانت دستگاه تضمین می‌شود.
  3. 6. مسئولیت بسته بندی صحیح کالا هنگام ارسال برعهده فرستنده می‌باشد و توصیه می‌گردد حتی المقدور از بسته بندی اصلی بدون لوازم جانبی و ملحقات جهت ارسال استفاده گردد. بدیهی است صدمات ناشی از بسته بندی ناصحیح برعهده فرستنده می‌باشد.
  4. 7. هزینه ایاب و ذهاب در صورت وجود نقص در دستگاه بر عهده شرکت بوده و در غیر اینصورت بر عهده خریدار خواهد بود.

8. در صورت بروز مشکل و ارائه خدمات گارانتی از سوی شرکت هزینه ارسال دستگاه به شرکت بر عهده خریدار و هزینه تحویل بر عهده شرکت می باشد.