تیم تحقیقاتی 4U از سال ۱۳۹۴ با بهره گیری از دانش روز و تحلیل درست بازارهای موجود در کشور پژوهش های خود را در زمینه های نانوتکنولوژی،پلیمر،بایوتکنولوژی دارویی آغاز نمود و درسال ۱۳۹۶ پس از فعالیت های مستمر و پویا با هدف بهینه سازی مصرف آب در دندانپزشکی،حفظ محیط زیست و نظر به عدم وجود نمونه مشابه خارجی اقدام به طراحی و تولید ساکشن اتوماتیک Waterless  نمود و شرکت سهامی خاص دانش بنیان فناوری آرتا لاوین را به ثبت رساند.
عزم و اراده شرکت برآن است تا در پی سالهای متمادی با هم افزایی دانش و تجربه بر اساس یک تفکر سیستماتیک طرحهای پژوهشی و بنیادی خود را به منصه ظهور برساند.

توضیحات